Errance_01

The Wanderer

20 min ( France ) | Director:

Errance_01

Dje has come to Paris for the weekend, no one’s expecting him. He discreetly slips through the shadows, walking the streets in an attempt to remedy his boredom. A chameleon and outsider, he spends his time socializing, drinking or just wandering.

“The Wanderer” is a unique character-portrait of a man trudging down the streets of Paris, on a weekend night so much like any other. We follow Dje as he meets different people in the city of romance, balancing on a knife’s edge where he can be clever and charismatic one moment, yet strange and almost uncomfortably sociable in the next.

Dje har kommit till Paris över helgen, ingen förväntar sig honom. Han smyger diskret genom skuggorna, gående längs stadens gator i ett försök att rå bot på hans uttråkade dag. Likt en kameleont och utböling, spenderar han sin tid åt att mingla, dricka, eller bara vandra.

”The Wanderer” är ett unikt karaktärs-porträtt av en man som strövar längs med Paris gator, under en helg-natt så lik alla andra. Vi följer Dje medan han möter olika människor i romantikens stad, balanserande på en knivsegg där han ena sekunden är slug och karismatisk, och andra gånger kuslig och besynnerligt sällskapssjuk.

Actors: