o633xjpbxd3a3wi1wd5xxvc4u1p

The Chicken

15 min ( Germany/Croatia ) | Director: Una Gunjak

o633xjpbxd3a3wi1wd5xxvc4u1p

As a present for her 6th birthday, Selma gets a live chicken. When she realises the creature is going to be killed to feed the family she decides to set it free, unaware of the dangerous consequences it will have… It is Sarajevo, in the year of 1993.

The Chicken is a film that wants you to make you think how safe most of us live today in our homes. What if this one day all changes and everyday life will be unsafe and your forced to live isolated in your home cause its to dangerous to go outside. What will you sacrifice to survive?

I present på sin 6-årsdag får Selma en livs levande kyckling. När hon får reda på att dennes öde är att bli hennes familjs middag bestämmer hon sig för att släppa den fri, helt ovetandes om de farliga konsekvenserna detta leder till… Det är Sarajevo och året är 1993.

The Chicken är en film som vill få oss tänka på vår trygga vardag i våra hem. Tänk om detta helt en dag förändras och varje dag blir istället leva i otrygghet och i isolering för att det är för farligt att gå ut. Vad tvingas man offra för att överleva?

Actors: