qlnsd-4-w540

Sweet Night

6 min ( Switzerland ) | Director: Frédéroc Recrosio

qlnsd-4-w540

8-year old Alice and her brother, the 5-year old Lucas, accompany their parents to visit their beloved grandfather in the hospital where he is to be dying. All baffled, they observe the adults wearing each other down about a situation that seems so evident to the children. They decide to take matters into their own hands.

Without superfluous words “Sweet Night” succeeds at conveying a heartpinching story of two children and their family as they confront the subject of unrelenting death. The end result is a unique drama with a thought-provoking resolution.

8-åriga Alice och hennes bror, den 5-åriga Lucas, följer med sina föräldrar för att besöka sin älskade farfar i sjukhuset där han ligger för döden. Förbryllade observerar dem de vuxna trötta ut varandra över något så självklart i deras ögon. Dem bestämmer sig för att ta saken i egna händer.

Utan överflödiga ord lyckas ”Sweet Night” förmedla en hjärtknippande historia om två barn och deras familj när de konfronterar obeveklig död. Slutresultatet blir ett unikt drama med en tänkvärd upplösning.

Actors: