PRINCESS_22

Princess

92 min ( Israel ) | Director: Tali Shalom-Ezer

PRINCESS_1

Tali Shalom-Ezer (Surrogate 2008) has a solid and tough subject for her 2nd film. Her intelligence directs us in a very complex way of storytelling about a mid-age single mother blinded by her superficial happiness, neglecting her pre-teen daughter to an unguided and disturbing sexual growing pain. The almost Charlotte Gainsbourg-like Shira Haas (also appearing in Natalie Portman’s Hebrew drama) aged 12, layers her heart and soul incredibly delicately making Tali’s underexposed indoor scenes smartly ambiguous.

Tali Shalom-Ezer (Surrogate 2008) har valt ett gediget och tufft tema för sin andra film. Hennes intelligens leder oss med komplex berättarkonst genom skildringen av en medelålders ensamstående mor, förblindad av sin ytliga lycka och vars försummade tonårsdotter lämnas utan stöd när hon drabbas av en störande sexuell växtvärk. Den nästan Charlotte Gainsbourg-lika Shira Haas (som också medverkar i Natalie Portmans hebreiska drama), 12 år gammal, skiktar finkänsligt hjärta och själ vilket gör Talis underexponerade inomhusscener snillrikt tvetydiga

Actors: Shira Haas, Ori Pfeffer, Keren Mor