01250486-850x478

Love Comes Later

10 min ( India, USA ) | Director: Sonejuhi Sinha

01250486-850x478

An unexpected discovery forces an undocumented motel employee to make a life changing decision. With both time and odds stacked against her, she must find a way to take care of herself and those closest to her.

“Love Comes Later” offers a drama of hope and dreams in a less than forgiving reality. A well thought-out and presented story lets you experience a growing dilemma, falling down into a dark spiral. What lengths are we ready to go in order to catch a seemingly impossible goal?

En oväntad upptäckt tvingar en odokumenterad arbetare att göra ett livsavgörande beslut. Med tiden och oddsen emot sig, måste hon finna ett sätt att ta hand om sig själv och dem närmast henne.

”Love Comes Later” erbjuder ett drama om hopp och drömmar i en mindre förlåtande verklighet. En väl uttänkt och presenterad handling låter dig uppleva ett växande dilemma, fallande ner i en mörk spiral. Vilka längder är vi beredda att gå för att fånga ett omöjligt mål?

Actors: Vega Tamotia, Diane Guerrero, Sarita Choudhury