KNIGHT OF CUPS

Knight Of Cups

118 min ( USA ) | Director: Terrence Malick

"Knight of Cups"

Rick is a successful screenwriter living in Los Angeles. Women and extravagance is a daily distraction for his feelings of emptiness caused by the death of one brother and the dire circumstances of the other. Lost in the world, drowning his miserable memories in the Hollywood excess that defines his existence, every encounter good or bad, brings him that much closer to finding his place in the world.

Rick är en framgångsrik manusförfattare som bor i Los Angeles och lever ett liv där kvinnor och extravagans fungerar som en daglig distraktion från den tomhet som präglar hans existens, en tomhet orsakad av död och elände inom familjen. Vilse i världen dränker han sina minnen i Hollywoods omåttlighet och varje unik omständighet i hans liv, bra eller dålig, för honom allt närmre sin plats i livet.

Actors: Christian Bale, Natalie Portman, Cate Blanchett, Ben Kingsley, Antonio Banderas, Joel Kinnaman