Les_choux_01-copie

Just Like Us

18 min ( France ) | Director: Karine Blanc

Les_choux_01-copie

Julie has an important meeting today. She has a baby and has found no place in a nursery. She has planned for everything, except the whims of a tired elevator and a singular private meeting with her future employer.

In “Just Like Us” we are pulled into a mother’s stressful day as she’s going to a job-interview. The end result is a charming drama-comedy, revolving around caring and taking responsibility. The film also points out the different amount of work-loads that people take upon themselves today.

Julie har ett viktigt möte idag. Hon har en baby och har inte hittat någon bra plats på daghem. Hon har planerat och gjort sig redo för allting, allt utom infallen från en bräcklig gammaI hiss tillsammans med ett privat möte med hennes framtida chef.

I ”Just Like Us” blir vi indragna i en mammas stressiga dag när hon ska på en jobb-intervju. Slutresultatet är en charmig drama-komedi, kretsande kring omsorg och ansvar. Filmen pekar även ut de olika mängderna av arbete som folk tar på sig själva idag.

Actors: