_12L0406

I Am Michael

98 min ( USA ) | Director: Justin Kelly

_12L0406

The right to love a man or a woman and the right to be yourself. Based on a true story, Michael Glatze, a former gay right activist has decided to love God, becomes a pastor and marries a young christian after losing his beloved mother and scared by his possible fatal heart condition. An total shock to the gay community but for Michael, he has right to love whoever he wants to love. First time director Justin Kelly has the courage to assign this controversial task from producer James Franco and Gus Van Sant, as a homosexual himself, Kelly smartly puts the exact right amount of every aspect for audience to see a grander vision and the definition of love.

Rätten att älska man eller kvinna och rätten att vara sig själv. Baserat på en verklig händelse skildras hur Michael Glatze, en före detta gay-aktivist, beslutar sig för att älska Gud, bli präst och gifta sig med en ung kristen tjej. Detta efter att ha förlorat sin älskade mor och i rädslan över sitt eget, möjligen livshotande, hjärtfel. En stor chock för gaysamhället, men Michael anser att han har rätten att älska vem han vill. Debutantregissören Justin Kelly har haft modet att ta sig an detta kontroversiella uppdrag från producenterna James Franco och Gus Van Sant. Kelly, själv gay, lägger precis rätt vikt vid varje aspekt för att ge åskådaren ett större perspektiv och definitionen av kärlek.

Actors: James Franco, Zachary Quinto, Emma Roberts