03_EISENSTEIN_In_GUANAJUATO_by_Peter_Greenaway_produced_by_Submarine_Fu_Works_and_Paloma_Negra©Submarine_2015

Eisenstein in Guanjato

105 min ( Netherland, Mexico, Finland ) | Director: Peter Greenaway

02_EISENSTEIN_In_GUANAJUATO_by_Peter_Greenaway_produced_by_Submarine_Fu_Works_and_Paloma_Negra

After being rejected by a conservative Hollywood, the venerated Soviet filmmaker Sergei Eisenstein arrives in city of Guanajuato in Mexico to shoot his new film Que Viva Mexico, a production founded by a group of leftists led by Mr. and Mrs. Upton Sinclair. Feelings develop between Eisenstein and his guide Palomino Cañedo and their intimate relationship helps the filmmaker reinvigorate his creative sensibilities.

Efter att ha blivit avvisad av ett konservativt Hollywood anländer den respekterade filmskaparen Eisenstein till Guanajuato, Mexico för att spela in sin nya film film Que Viva Mexico, en produktion som är finansierad av en vänsterpolitisk grupp led av Mr. Och Mrs. Upton Sinclair. Eisenstein får känslor för sin guid Palomino Cañedo och deras intima relation hjälper honom att återuppliva sina kreativa sinnen.

Actors: Elmer Bäck