Nm3Gm7rlEzYblm7IevQYnANkdbU7WrVRuezPdFEbv1I,1QGOB_kEpMjgmaBm-NtuSSwhNkeEjLpqmzLiBj2_K_s,Joiofh89qJnpQCSFEP__3EF8V1zRzHCTWlW3X5YDU0I

Coming Home

14 min ( Taiwan, USA ) | Director: Steven Liang

Nm3Gm7rlEzYblm7IevQYnANkdbU7WrVRuezPdFEbv1I,1QGOB_kEpMjgmaBm-NtuSSwhNkeEjLpqmzLiBj2_K_s,Joiofh89qJnpQCSFEP__3EF8V1zRzHCTWlW3X5YDU0I

In the short film ”Coming Home”, we meet the young Jie Cheng, who appears to be a well-behaved local Taiwanese high-schooler. Together with the more rebellious exchange-student Eric, he takes off on a road trip where they can express their love for each other in secret. The happy journey is cut short when Eric confesses he must return to the US after they graduate, forcing Jie Cheng to confront his darkest demon.

Daring in its blunt presentation and erotic scenes, “Coming Home” is at the end of the day a down-to-earth tale about romance, dealing with problems many relationships have to face. What do we prioritize in order to reach that happiness?

I kortfilmen ”Coming Home” får vi möta den unge Jie Cheng en till synes vanlig student som bor i Taiwan. Tillsammans med utbytesstudenten och mer rebelliske Eric ger han ut sig på en roadtrip där de kan utrycka sin hemlighållna kärlek för varandra. Resan blir dock kort när Eric berättar att han måste åka hem till USA så snart skolan är slut, vilket leder till att Jie Cheng nu måste konfrontera sina demoner.

Våghalsig i sin rättframa presentation och erotiska scener, ”Coming Home” är trots detta i slutändan en jordnära berättelse om romantik, om problem som många relationer måste möta. Vad prioriterar vi för att uppnå lyckan?

Actors: