Pojkarna_Foto_Tobias_Henriksson_MG_7515

Boys

19.50 min ( Sweden ) | Director: Isabella Carbonell

Pojkarna_Foto_Tobias_Henriksson_MG_7515

Markus is a shy young man that has been committed to a juvenile detention. It’s a place where you can’t find any physical closeness, so he struggles. It’s a place where intense emotions linger in the air. Markus’ only friend is the eccentric and violent Tobias. Markus’ trial at court is getting closer, which is when Tobias will find out the reason why Markus is there.

”Boys” is a strong and angstfilled portrayal of young men locked in an institution. A strong drama that brings up uncomfortable yet fascinating and important subjects. Of the shame that becomes acceptable, and how the truth can’t be kept behind bars. To become free from one’s dark emotions is to confess.

Markus är en blyg kille som sitter på en anstalt för ungdomar. På anstalten finns ingen fysisk närhet att finna, så man brottas. Det är en plats där hudlösheten dallrar i luften. Markus enda vän på anstalten är den nyckfulle och våldsamme Tobias. Markus rättegång närmar sig och Tobias kommer då att få veta skälet till varför Markus är inlåst.

”Boys (Pojkarna)” är en stark och ångestfull skildring om unga män inlåsta bakom lås och bom. Ett starkt drama som tar upp obekväma men fascinerande och viktiga ämnen. Om skammen som blir acceptabel och om hur sanningen inte kan hållas inlåst. Att bli fri från sina mörka känslor är att bekänna.

Actors: Sebastian Hiort af Ornäs, Marcus Lindgren