Bien de Familia 4 small

Bien de Familia, Una Película Musical

80 min ( Argentina ) | Director: Eugenia FONTANA

Bien de Familia 4 small

The charming big brother Marcos comes home when his father passed away and plans to sell their father’s ridiculous collection, a giant rooster decorated flat train which teared the family apart but to which his sister Olivia is sentimentally attached. This cheerful music and sweet vibe musical comedy film from a group of brand new filmmakers and a group of angel voice actors from Argentina shows their outstanding talent and the confidence of love and family values in a memorable first film.

Den charmiga storebrodern Marcos återvänder hem när hans pappa gått bort. Han planerar att sälja pappans löjliga samlarobjekt, ett gigantiskt, tuppdekorerat tågset, som splittrat familjen och som hans syster Olivia är mycket fäst vid. Denna gladlynta musikalkomedi med härlig atmosfär från en grupp nya argentiska filmskapare och skådespelare med änglaröster, uppvisar i en minnesvärd filmdebut en enastående talang och genomsyras av tilliten till kärleken och värdet av familjen.

Actors: Eliseo Barrionuevo, Delfina Oyuela, Celest Sanazi