dtns3

A long time ago in Silesia

16 min ( Poland ) | Director: Tomasz Protokowicz

dtns2

In “A Long Time Ago in Silencia” by Tomasz Portokowicz, we meet twin brothers, Rysiek and Stefan who lives in an orphanage in Silesia, where the Poles and the Germans live next to one another. They will soon be parted only to meet again in extremely unpleasant circumstances a dozen or so years later.

The film addresses the important issue of the separation of siblings as a result of secret adoption. History has been deliberately moved into one of the most heinous periods in history to illustrate the harmfulness of this procedure and its cruel consequences.

I “A Long Time Ago in Silesia” av Tomasz Portokowicz, får vi följa tvillingbröderna, Rysiek och Stefan, som bor på ett barnhem i en liten stad i Polen, där polacker och tyskar lever sida vid sida. Det är 30-tal och pojkarna har oturen att växa upp i något av historiens värsta tider, uppbyggnaden av tredje riket. De splittras för att många år senare återförenas i en extremt obekväm situation.

Filmen tar upp de konsekvenser som kunde ske efter det att familjer och framför allt syskon splittrades när Tyskland fick mer och mer makt över Europa. En stark film där man kan dra paralleller till nutida konflikter världen över där barn splittras från sina familjer.

Actors: