SHORT FILMS

Short Film Program 1 is between 9:30-12:10 on 1st september. The films shown during that time are: Four Women, A long time ago in Silesia, The Chicken, Boys, Just Like Us, Unbelief, Bionic Girl and Silence Radio.

Short Film Program 2 is between 10:00-12:20 on 2nd september. The films shown during that time are: Sweet Night, Coming Home, The Prison Guard’s Daughter, Astronautas, The Black Bear, French Touch, Love Comes Later, The Wanderer and Inblixt.

Films

Inblixt
IB1

Inblixt

5:45 min ( Sweden ) | Director: Björn van Weiden

IB1

If a moment isn’t observed, how can it exist? Lillemor is attending a party. With her she has her camera. She takes photographs of the people at the party. She observes, theorizes, and catches the moments of truth with her camera. While resting outside for a moment she observes something she maybe shouldn’t have. How should she react?

In the film “Inblixt” we are treated to an intimate inside-look at the world of our protagonist, Lillemor, an observant photographer. When placed in a tense drama some swift decisions are required. An important film that brings up the difference between being the fly on the wall and being the one who takes action.

Om ett ögonblick inte är observerat, hur kan det existera? Lillemor är på ett party. Med henne har hon sin kamera. Hon tar fotografier av folket på festen. Hon observerar, teoretiserar och fångar stunderna med sin kamera. Medan hon vilar utanför ser hon något hon kanske inte borde ha sett. Hur borde hon reagera?

I filmen ”Inblixt” får vi en intim inblick i Lillemors värld, en observant fotograf som under en kvälls firande hamnar mitt i ett starkt drama som kräver snabba beslut. En viktig film som tar upp skillnaden mellan att vara iakttagare och att agera.

Actors: Tove Nowén

The Wanderer
Errance_01

The Wanderer

20 min ( France ) | Director:

Errance_01

Dje has come to Paris for the weekend, no one’s expecting him. He discreetly slips through the shadows, walking the streets in an attempt to remedy his boredom. A chameleon and outsider, he spends his time socializing, drinking or just wandering.

“The Wanderer” is a unique character-portrait of a man trudging down the streets of Paris, on a weekend night so much like any other. We follow Dje as he meets different people in the city of romance, balancing on a knife’s edge where he can be clever and charismatic one moment, yet strange and almost uncomfortably sociable in the next.

Dje har kommit till Paris över helgen, ingen förväntar sig honom. Han smyger diskret genom skuggorna, gående längs stadens gator i ett försök att rå bot på hans uttråkade dag. Likt en kameleont och utböling, spenderar han sin tid åt att mingla, dricka, eller bara vandra.

”The Wanderer” är ett unikt karaktärs-porträtt av en man som strövar längs med Paris gator, under en helg-natt så lik alla andra. Vi följer Dje medan han möter olika människor i romantikens stad, balanserande på en knivsegg där han ena sekunden är slug och karismatisk, och andra gånger kuslig och besynnerligt sällskapssjuk.

Actors:

Love Comes Later
01250486-850x478

Love Comes Later

10 min ( India, USA ) | Director: Sonejuhi Sinha

01250486-850x478

An unexpected discovery forces an undocumented motel employee to make a life changing decision. With both time and odds stacked against her, she must find a way to take care of herself and those closest to her.

“Love Comes Later” offers a drama of hope and dreams in a less than forgiving reality. A well thought-out and presented story lets you experience a growing dilemma, falling down into a dark spiral. What lengths are we ready to go in order to catch a seemingly impossible goal?

En oväntad upptäckt tvingar en odokumenterad arbetare att göra ett livsavgörande beslut. Med tiden och oddsen emot sig, måste hon finna ett sätt att ta hand om sig själv och dem närmast henne.

”Love Comes Later” erbjuder ett drama om hopp och drömmar i en mindre förlåtande verklighet. En väl uttänkt och presenterad handling låter dig uppleva ett växande dilemma, fallande ner i en mörk spiral. Vilka längder är vi beredda att gå för att fånga ett omöjligt mål?

Actors: Vega Tamotia, Diane Guerrero, Sarita Choudhury

French Touch
image_gallery

French Touch

20 min ( China, France ) | Director: Cheng Xiaoxing

image_gallery

Florent, a young French graduate, is seeking his dreams in China, only to see them turn into nightmares. Desperate to survive in the Far East, his path eventually crosses with Tang, a beautiful Chinese woman returned from France. Florent will receive an offer, one with just as high rewards as risks, putting him in the spot-light of a bold scam.

“French Touch” is a comedy that dabbles in romance and action as it brings its audience on a fun heist, entertaining with both with light-hearted hijinks and tense trickery.

Florent, en ung och fransk akademiker, följer efter sina drömmar i Kina, som en dag förvandlas till mardrömmar. Desperat att överleva i fjärran östern, korsas hans vägar med Tang, en vacker kinesisk kvinna som återvänt från Frankrike. Han kommer få ett erbjudande, med lika höga vinster såsom risker, där han står i mitten av ett vågat svindleri.

”French Touch” är en komedi med nyanser av romans och action i sin handling. Filmen tar med publiken på en stöt, fylld med underhållande bragder och spännande bedrägerier.

Actors:

The Black Bear
arton321-2

The Black Bear

15:20 min ( France, Belgium ) | Director: Méryl Fortunat-Rossi, Xavier Seron

arton321-2

Rule #1: Never feed the bears.
Rule #2: Do not approach within 100 meters.
Rule #3: Avoid surprising bears.
Rule #4: Keep your dog on a leash.

Now that you know the rules, we wish you a pleasant stay in the natural park of the black bear.

These rules quickly summarize the story of the short film “The Black Bear”. Like a Brothers Grimm’s folktale of the darkest caliber, the four participants in this satirical instruction-video learn the horrible consequences of breaking the rules given to them, in a most comical fashion. For those who enjoy silly humor with an edge à la Monty Python, this is a film made for you.

Regel #1 Mata inte björnarna.
Regel #2 Närma dig inte mer än 100 meter.
Regel #3 Undvik att överraska björnarna.
Regel #4 Håll er hund kopplad.

Nu när du känner till reglerna, så önskar vi dig en trevlig vistelse i svartbjörnens nationalpark.

Dessa regler sammanfattar kort och gott handlingen i kortfilmen ”The Black Bear”. Likt en folksaga från Bröderna Grimm av det mörkare slaget, får de fyra deltagarna i denna satiriska instruktionsfilm lära säga sig de hemska konsekvenserna av att bryta mot reglerna, på de mest komiska vis. En film för dig som gillar knasig humor med bett, à la Monty Python.

Actors:

Astronautas
im_astronautas_1

Astronautas

15 min ( Spain ) | Director: Javier Ruiz

im_astronautas_1

Andres is a renowned middle-aged rock musician, retired from the stage due to his heroin addiction. He meets an underage girl when he decides to get off drugs.

Alabama, the sweet, clever and attractive girl, arrives to Andres’ house looking for her brother, an Andres’ former house-mate. Alabama tells Andres her parents are deceased and he accepts host her at home till they find a solution to her problem.

Astronautas is a peaceful and beautiful story where relations between two generations grows together to something important.

I Astronautas får vi möta Andres, en medelålders före detta rockmusiker som gått av scenen på grund av sitt heroinmissbruk. En dag knackar en ung kvinna på hans dörr, Alabama, som letar efter sin bror som tidigare var Andres rumskamrat. Hon berättar att hennes föräldrar har gått bort och hon söker även någonstans att bo och bjuder in sig själv att bo hos Andres.

Andres accepterar motvilligt och hon får flytta in. Men allt verkar inte vara som det ska och sägs från den unga Alabama.

Astronautas är en stillsam och vacker historia där en relation mellan två olika generationer växer samman till något betydelsefullt.

Actors:

The Prison Guard’s Daughter
258361_722329284499077_990812736297442049_o

The Prison Guard’s Daughter

17 min ( France ) | Director: Manon Heugel

258361_722329284499077_990812736297442049_o

Little Marie follows Nathalie, the prison guard’s daughter, everywhere. Their comradery laughs in the face of every norm. Nathalie is a beautiful rebel who makes their summer holidays look like an imaginary journey. But the adults’ world, ruled by money and social status, threatens this fusional friendship.

“The Prison Guard’s Daughter” is a short film dedicated to a story of friendships and the things that stand in their way. A unique coming-of-age film with themes of maturity that supports its story from start to finish.

Lilla Marie följer Nathalie, fängelsevaktens dotter, överallt. Deras kamratskap skrattar i ansiktet på alla normer. Nathalie är en vacker rebel som får deras sommarlov att se ut som en fantasifylld resa. Men de vuxnas värld, styrd av pengar och social status, hotar denna sammanfogade vänskap.

”The Prison Guard’s Daughter” är en kortfilm dedikerad till en historia om vänskap och de saker som står i vägen för dem. En unik coming-of-age film med teman av mogenhet som stödjepelare från början till slut.

Actors:

Coming Home
Nm3Gm7rlEzYblm7IevQYnANkdbU7WrVRuezPdFEbv1I,1QGOB_kEpMjgmaBm-NtuSSwhNkeEjLpqmzLiBj2_K_s,Joiofh89qJnpQCSFEP__3EF8V1zRzHCTWlW3X5YDU0I

Coming Home

14 min ( Taiwan, USA ) | Director: Steven Liang

Nm3Gm7rlEzYblm7IevQYnANkdbU7WrVRuezPdFEbv1I,1QGOB_kEpMjgmaBm-NtuSSwhNkeEjLpqmzLiBj2_K_s,Joiofh89qJnpQCSFEP__3EF8V1zRzHCTWlW3X5YDU0I

In the short film ”Coming Home”, we meet the young Jie Cheng, who appears to be a well-behaved local Taiwanese high-schooler. Together with the more rebellious exchange-student Eric, he takes off on a road trip where they can express their love for each other in secret. The happy journey is cut short when Eric confesses he must return to the US after they graduate, forcing Jie Cheng to confront his darkest demon.

Daring in its blunt presentation and erotic scenes, “Coming Home” is at the end of the day a down-to-earth tale about romance, dealing with problems many relationships have to face. What do we prioritize in order to reach that happiness?

I kortfilmen ”Coming Home” får vi möta den unge Jie Cheng en till synes vanlig student som bor i Taiwan. Tillsammans med utbytesstudenten och mer rebelliske Eric ger han ut sig på en roadtrip där de kan utrycka sin hemlighållna kärlek för varandra. Resan blir dock kort när Eric berättar att han måste åka hem till USA så snart skolan är slut, vilket leder till att Jie Cheng nu måste konfrontera sina demoner.

Våghalsig i sin rättframa presentation och erotiska scener, ”Coming Home” är trots detta i slutändan en jordnära berättelse om romantik, om problem som många relationer måste möta. Vad prioriterar vi för att uppnå lyckan?

Actors:

Sweet Night
qlnsd-4-w540

Sweet Night

6 min ( Switzerland ) | Director: Frédéroc Recrosio

qlnsd-4-w540

8-year old Alice and her brother, the 5-year old Lucas, accompany their parents to visit their beloved grandfather in the hospital where he is to be dying. All baffled, they observe the adults wearing each other down about a situation that seems so evident to the children. They decide to take matters into their own hands.

Without superfluous words “Sweet Night” succeeds at conveying a heartpinching story of two children and their family as they confront the subject of unrelenting death. The end result is a unique drama with a thought-provoking resolution.

8-åriga Alice och hennes bror, den 5-åriga Lucas, följer med sina föräldrar för att besöka sin älskade farfar i sjukhuset där han ligger för döden. Förbryllade observerar dem de vuxna trötta ut varandra över något så självklart i deras ögon. Dem bestämmer sig för att ta saken i egna händer.

Utan överflödiga ord lyckas ”Sweet Night” förmedla en hjärtknippande historia om två barn och deras familj när de konfronterar obeveklig död. Slutresultatet blir ett unikt drama med en tänkvärd upplösning.

Actors:

Silence Radio
Capture d’écran 2015-04-13 à 21.24.03

Silence Radio

17 min ( Lebanon ) | Director: Reynald Bassil

Capture d’écran 2015-04-13 à 21.24.03

Beirut, in the months preceding the beginning of the civil war. Nobody seems to be aware they are living at the end of an era. Elie, a teenager keen on rock music, counterculture and other libertarian utopias of the 70’s, feels trapped in his cramped conventional environment. He religiously follows the programs of Sam, a radio host with a provocative tone, programs which in Elie’s opinion, represent this breath of freedom and modernity to which he aspires. He strikes up a friendship with Ramzi, a sassy and well-to-do schoolmate. Their shared love for music draws them together; their shared attraction for Myriam, will drive them apart.

“Silence Radio” tells of a young man whose quest for the absolute will lead him to stumble on another reality, one of war, which in turn will drive him a long way away from the possibilities he had for himself.

Beirut, I månaderna innan början av inbördeskriget. Ingen verkar vara medveten att dem lever i slutet av en era. Elie, en tonåring förtjust i rock musik, motkultur och andra libertarianska 70-tals utopier, känner sig fast i sin stela och konventionella omgivning. Han följer religiöst Sams program, en radiopratare med en provokativ ton, program vilka enligt Elie, representerar ett modernt och fritt ideal som han siktar mot. Han blir vän med Ramzi, en näsvis och välbärgad skolkamrat. Deras delade kärlek för musik drar dem tillsammans; deras delade attraktion for Myriam, kommer dra dem isär.

”Silence Radio” berättar om en ung man vars sökande efter det absoluta kommer leda honom till en annan verklighet, en fylld med krig, vilket i sin tur kommer driva bort honom från de möjligheter han en gång hade.

Actors:

Bionic Girl
FB6

Bionic Girl

15 min ( France ) | Director: Stéphanie Cabdevila

FB6

A scientist creates a clone of her own image. She wants to create a better version of herself and mankind so she gives the clone enhanced abilities. It’s smarter, stronger and has the ability to shoot deadly laser beams from its eyes. It’s a scientific prodigy. Unfortunately the clone takes over the scientists life and send her to the center of the earth. A struggle begins for the scientist to get her life back.

Bionic Girl is an musical journey that mix almost everything from the world of films. Adventure, science fiction, martial-arts and great settings that reminds us about the expressionism-era. A beautiful fairy tail about the meaning of life.

En forskare skapar en klon av sin egen avbild. Hon vill skapa en bättre version av sig själv och mänskligheten. Hon ger sin skapelse förstärkta egenskaper. Den är smartare, starkare och har förmågan att skjuta dödliga laserstrålar från sina ögon. Ett vetenskapligt underverk. Klonen gör dock revolt och tar över forskarens liv och skickar ner henne till jordens medelpunkt. Nu börjar en kamp för forskaren att återfå sitt liv.

Bionic Girl är en musikalisk resa som blandar det mesta från filmvärldens alla genrer. Äventyr, science fiction, kampsport och fantasifulla scenarier som påminner om expressionismen. En vacker och kärleksfull saga om meningen med livet.

Actors:

Unbelief
Unbelief_Andrew Howard2

Unbelief

13 min ( USA, Canada, France ) | Director: Fabien Martorell

Unbelief_Andrew Howard2

Two men meet in a park at night. It’s Christmas Eve. Kane is an assassin, on his way to do a job that means more to him than the usual killings he is paid to do. This time it’s personal.

“Unbelief” brings forth a dark tale that takes place on Christmas. With a story that has more to it than meets the eye, and two memorable performances from the actors, we see a battle of the minds with hints of the psychological start to unfold. Make this award-winning short into a must-see.

Två män möts i en park en natt. Det är julafton. Kane är en lönnmördare, på väg till en måltavla som betyder mer för honom än de vanliga morden han tar betalt för. Den här gången är det personligt.

”Unbelief” för fram en mörk berättelse som utspelar sig på julafton. Med en handling som är mer än vad man kanske först trodde, och med två minnesvärda skådespelar-insatser, så ser vi ett intellektuellt spel med psykologiska antydningar utvecklas. Gör denna flerfaldigt prisbelönade kortfilm till ett måste.

Actors: Tobin Bell, Andrew Holland

Just Like Us
Les_choux_01-copie

Just Like Us

18 min ( France ) | Director: Karine Blanc

Les_choux_01-copie

Julie has an important meeting today. She has a baby and has found no place in a nursery. She has planned for everything, except the whims of a tired elevator and a singular private meeting with her future employer.

In “Just Like Us” we are pulled into a mother’s stressful day as she’s going to a job-interview. The end result is a charming drama-comedy, revolving around caring and taking responsibility. The film also points out the different amount of work-loads that people take upon themselves today.

Julie har ett viktigt möte idag. Hon har en baby och har inte hittat någon bra plats på daghem. Hon har planerat och gjort sig redo för allting, allt utom infallen från en bräcklig gammaI hiss tillsammans med ett privat möte med hennes framtida chef.

I ”Just Like Us” blir vi indragna i en mammas stressiga dag när hon ska på en jobb-intervju. Slutresultatet är en charmig drama-komedi, kretsande kring omsorg och ansvar. Filmen pekar även ut de olika mängderna av arbete som folk tar på sig själva idag.

Actors:

Boys
Pojkarna_Foto_Tobias_Henriksson_MG_7515

Boys

19.50 min ( Sweden ) | Director: Isabella Carbonell

Pojkarna_Foto_Tobias_Henriksson_MG_7515

Markus is a shy young man that has been committed to a juvenile detention. It’s a place where you can’t find any physical closeness, so he struggles. It’s a place where intense emotions linger in the air. Markus’ only friend is the eccentric and violent Tobias. Markus’ trial at court is getting closer, which is when Tobias will find out the reason why Markus is there.

”Boys” is a strong and angstfilled portrayal of young men locked in an institution. A strong drama that brings up uncomfortable yet fascinating and important subjects. Of the shame that becomes acceptable, and how the truth can’t be kept behind bars. To become free from one’s dark emotions is to confess.

Markus är en blyg kille som sitter på en anstalt för ungdomar. På anstalten finns ingen fysisk närhet att finna, så man brottas. Det är en plats där hudlösheten dallrar i luften. Markus enda vän på anstalten är den nyckfulle och våldsamme Tobias. Markus rättegång närmar sig och Tobias kommer då att få veta skälet till varför Markus är inlåst.

”Boys (Pojkarna)” är en stark och ångestfull skildring om unga män inlåsta bakom lås och bom. Ett starkt drama som tar upp obekväma men fascinerande och viktiga ämnen. Om skammen som blir acceptabel och om hur sanningen inte kan hållas inlåst. Att bli fri från sina mörka känslor är att bekänna.

Actors: Sebastian Hiort af Ornäs, Marcus Lindgren

The Chicken
o633xjpbxd3a3wi1wd5xxvc4u1p

The Chicken

15 min ( Germany/Croatia ) | Director: Una Gunjak

o633xjpbxd3a3wi1wd5xxvc4u1p

As a present for her 6th birthday, Selma gets a live chicken. When she realises the creature is going to be killed to feed the family she decides to set it free, unaware of the dangerous consequences it will have… It is Sarajevo, in the year of 1993.

The Chicken is a film that wants you to make you think how safe most of us live today in our homes. What if this one day all changes and everyday life will be unsafe and your forced to live isolated in your home cause its to dangerous to go outside. What will you sacrifice to survive?

I present på sin 6-årsdag får Selma en livs levande kyckling. När hon får reda på att dennes öde är att bli hennes familjs middag bestämmer hon sig för att släppa den fri, helt ovetandes om de farliga konsekvenserna detta leder till… Det är Sarajevo och året är 1993.

The Chicken är en film som vill få oss tänka på vår trygga vardag i våra hem. Tänk om detta helt en dag förändras och varje dag blir istället leva i otrygghet och i isolering för att det är för farligt att gå ut. Vad tvingas man offra för att överleva?

Actors:

A long time ago in Silesia
dtns3

A long time ago in Silesia

16 min ( Poland ) | Director: Tomasz Protokowicz

dtns2

In “A Long Time Ago in Silencia” by Tomasz Portokowicz, we meet twin brothers, Rysiek and Stefan who lives in an orphanage in Silesia, where the Poles and the Germans live next to one another. They will soon be parted only to meet again in extremely unpleasant circumstances a dozen or so years later.

The film addresses the important issue of the separation of siblings as a result of secret adoption. History has been deliberately moved into one of the most heinous periods in history to illustrate the harmfulness of this procedure and its cruel consequences.

I “A Long Time Ago in Silesia” av Tomasz Portokowicz, får vi följa tvillingbröderna, Rysiek och Stefan, som bor på ett barnhem i en liten stad i Polen, där polacker och tyskar lever sida vid sida. Det är 30-tal och pojkarna har oturen att växa upp i något av historiens värsta tider, uppbyggnaden av tredje riket. De splittras för att många år senare återförenas i en extremt obekväm situation.

Filmen tar upp de konsekvenser som kunde ske efter det att familjer och framför allt syskon splittrades när Tyskland fick mer och mer makt över Europa. En stark film där man kan dra paralleller till nutida konflikter världen över där barn splittras från sina familjer.

Actors:

Four Women
four women

Four Women

10 min ( Sweden ) | Director: Rushema Vinberg

four woman

“Four Women” follows the journey of Frida from Africa to Europe, dealing with representation based on descent and external conditions. In an aesthetically interesting and innovative movie that sets our mind to the test.

A monologue for the ages is presented in “Four Women”, a film where the four titular characters might not be what one first expects. An experimental drama will unfold, one that brings many important questions to the forefront about our basic perception of the world around us. A film to remind us of the common labels we use to both classify and restrict people that can be so much more than what we might expect. Be sure you don’t miss this leading example that kicks off the short film segment.

”Fyra Kvinnor” följer Fridas resa från Afrika till Europa, för att sedan tackla representation utifrån härkomst och yttre förutsättningar. I en formmässigt intressant och nyskapande gestaltad film sätts vårt intellekt på prov.

En minnesvärd monolog presenteras i ”Fyra Kvinnor”, en film där de fyra titel-figurerna inte är vad de först verkar vara. Ett experimentellt drama kommer föra fram många viktiga frågor om hur vi uppfattar våran omgivning. En påminnelse om de alldagliga stämplarna som både klassificerar och begränsar människor som kan vara så mycket mer än vad vi förväntar oss. Försäkra dig om att du inte missar detta ledande exemplar som startar upp vårt kortfilmsprogram.

Actors:

 
Menu